รายได้แต่ละจังหวัดต่างกันมากแค่ไหน?


จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

คนไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นรึเปล่า?


จังหวัดที่มีหนี้สินต่อเดือนต่อครัวเรือน

นักเรียนออกนอกระบบการศึกษาช่วง ม.3 มากแค่ไหน? (2552-2553)


จังหวัดที่มีนักเรียนออกนอกระบบการศึกษาช่วง ม.3

เกี่ยวกับ

ข้อมูลชุดนี้นำมาจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้จับเก็บสถิติจำนวนรายได้และหนี้สินต่อครัวเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - พ.ศ.2558 จากข้อมูลรายได้เฉลี่ยนต่อเดือนต่อครัวเรื่อน คนไทยมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่รายได้ยังกระจุกอยู่แค่ในบางพื่นที่ เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต โดยที่ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าภาคอื่นๆ ในแทบทุกปีที่สำรวจ ส่วนจากข้อมูลหนี้สิน จะเห็นว่าคนไทยมีจำนวนหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่ากระจายไปโดยรอบ โดย กรุงเทพ และ ปริมณฑล เป็นพื่นที่ที่มีหนี้สินมากที่สุด

ส่วนข้อมูลเด็กที่ออกจากระบบการศึกษานำมาจากกระทรวงศึกษาธิการที่จัดเก็บทะเบียนนักเรียนรายโรงเรียน ซึ่งเด็กมีการออกจากการเรียนในระดับ ม.3 เป็นจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด

Visualization ชุดนี้ทำเล่นๆโดย Mike Phulsuksombati เพื่อเรียนรู้ library D3.js จึงอาจจะขาดตกบกพร่องในหลายส่วน ต้องขออภัยล่วงหน้ามาตรงนี้ ส่วนแผนที่ประเทศไทย ได้จาก Krist Wongsuphasawat